کارگاه های  پیشرفته جستجو در بانکهای اطلاعاتی، برگزار شده در سال 1399-1400

ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

گروه برگزار کننده

مدرس

مکان

1

سرچ ساده و پیشرفته در پایگاه های خارجی

دانشجویان(عمومی)

کمیته تحقیقات دانشجویی

موسی بامیر

مجازی

2

مقاله نویسی

دانشجویان(عمومی)

کمیته تحقیقات دانشجویی

موسی بامیر

مجازی

3

پروپوزال نویسی

دانشجویان(عمومی)

 

موسی بامیر

مجازی

4

سرچ ساده و پیشرفته در پایگاه های خارجی

اعضای هیئت علمی

دانشکده

موسی بامیر

مجازی

5

سرچ ساده و پیشرفته در پایگاه های خارجی

اعضای هیئت علمی

دانشگاه ازاد شهربابک

موسی بامیر

مجازی

 

Template Design:Dima Group